Het begeleiden van het bouwproces


Als de plannen zijn afgerond, de vereiste vergunningen verleend en de contracten ondertekend dan kan de aannemer beginnen met bouwen.

Het is verstandig om tijdens de bouw een vinger aan de pols te houden in het belang van de opdrachtgever.  Dit om de kwaliteit van de bouw te waarborgen en met betrekking tot kostenbewaking.

Wij verzorgen bouwtoezicht en waar nodig directievoering incl. het begeleiden van bouwvergaderingen.